Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Snow - chan

 1. Snow - chan
  Snow - chan
  Ra sử tội nhanh
  15 Tháng năm 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ????
  15 Tháng năm 2020
 3. Snow - chan
  Snow - chan
  đánh nè đánh nè
  15 Tháng năm 2020
 4. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ?_?
  15 Tháng năm 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Gì vậy
  15 Tháng năm 2020
 6. Snow - chan
  Snow - chan
  đánh này đấm này giám làm Snow đ kém
  15 Tháng năm 2020
 7. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Viết sai lỗi chính tả kìa Dám X giám
  15 Tháng năm 2020
 8. Snow - chan
  15 Tháng năm 2020
-->