Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi yaya@ 2008

 1. giang200@gmail.com
  14 Tháng năm 2020
 2. yaya@ 2008
  yaya@ 2008
  Chưa đăng tranh của Giang lên à
  14 Tháng năm 2020
 3. giang200@gmail.com
  giang200@gmail.com
  Tô xong đâu . Còn bận ôn thi nữa
  14 Tháng năm 2020
 4. yaya@ 2008
  yaya@ 2008
  Từ hôm đấy đến giờ chưa xong chắc bận lắm
  14 Tháng năm 2020