Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  Lướt qua chán ghê
  13 Tháng năm 2020
 2. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  vậy thôi đừng lướt qua :)
  16 Tháng năm 2020
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  bỏ rồi à
  16 Tháng năm 2020
 4. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  no no
  hơi bận xíu hoi
  rảnh vẫn lên mà
  17 Tháng năm 2020
-->