Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Samurai-chan
  Samurai-chan
  Banned cho chừa
  10 Tháng năm 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  10 Tháng năm 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  anh ơi anh hết đen chưa em quên
  10 Tháng năm 2020
 4. Samurai-chan
  Samurai-chan
  Tối nay 22h54
  10 Tháng năm 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  à tớ 22: 45 khổ chưa
  10 Tháng năm 2020
 6. Samurai-chan
  Samurai-chan
  Qua wall anh sẽ biết và mới thay avt
  10 Tháng năm 2020
 7. Samurai-chan
  10 Tháng năm 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ em đây em thấy ùi mà anh khóa bl so em nhắn
  11 Tháng năm 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  trùm vi phạm lun
  11 Tháng năm 2020