Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lacy Jogu

 1. Kay Wallah
  10 Tháng năm 2020
 2. Lacy Jogu
  Lacy Jogu
  cho mình làm quen nha bọn mình cùng ở hội thoại lớp 6 đang đối đầu với giắc...
  10 Tháng năm 2020
 3. Kay Wallah
  10 Tháng năm 2020
 4. Kay Wallah
  Kay Wallah
  mik lớp 7 ồi,con pu nó mời vào á
  10 Tháng năm 2020
 5. Kay Wallah
  10 Tháng năm 2020
 6. Lacy Jogu
  Lacy Jogu
  ờ vậy anh/chị ùi
  10 Tháng năm 2020
 7. Lacy Jogu
  Lacy Jogu
  2k8
  10 Tháng năm 2020
 8. Lacy Jogu
  Lacy Jogu
  bạn ý ra rùi
  10 Tháng năm 2020
 9. Kay Wallah
  Kay Wallah
  ừm
  11 Tháng năm 2020