Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cự Giải 2k6

 1. QuânDao
  QuânDao
  hi giờ qua thăm chị giữa trời nắng nóng >,<
  10 Tháng năm 2020
 2. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Quá nắng luôn đấy chỉ ơi
  10 Tháng năm 2020
 3. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Chị ạ
  10 Tháng năm 2020
 4. QuânDao
  QuânDao
  thương ghê~
  10 Tháng năm 2020