Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Trần Nguyên Lan
  Trần Nguyên Lan
  Mình cũng chẳng nhớ,bài ấy nhiều người hát lắm.Mỗi lần mình nghe một bản khác nhau
  10 Tháng năm 2020
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  ai cover hay nhứt dzậy
  10 Tháng năm 2020
 3. Trần Nguyên Lan
  Trần Nguyên Lan
  mình thấy của karry và roy khá hay
  10 Tháng năm 2020
 4. Trần Nguyên Lan
  Trần Nguyên Lan
  giọng ấm lắm
  10 Tháng năm 2020
 5. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  oh zậy hở
  10 Tháng năm 2020
-->