Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  helloo ~
  9 Tháng năm 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  chàu chào dì ^^
  9 Tháng năm 2020
 3. Death Game
  Death Game
  dì gì mà dì :v phải gọi là cô
  18 Tháng năm 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Ở nơi cháu ở gọi vậy
  Ok theo chú cũng đc.
  Cô ít onl ghia á
  18 Tháng năm 2020
 5. Death Game
  Death Game
  cô mấy nay bị kiểm soát máy tính nê không onl được, mà có onl toàn onl trên fb thôi
  18 Tháng năm 2020
 6. MiuMiu-chan
  18 Tháng năm 2020
 7. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  mầy là con nèo?
  18 Tháng năm 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  18 Tháng năm 2020
 9. Death Game
  Death Game
  hỏi cháu đây :v cô có bao giờ gọi chú là mầy đâu
  18 Tháng năm 2020
 10. Death Game
  Death Game
  gt đi
  18 Tháng năm 2020
 11. Trần Hoàng Hạ Đan
  18 Tháng năm 2020
 12. Death Game
  Death Game
  cháu
  18 Tháng năm 2020
 13. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  để chờ cô onl
  18 Tháng năm 2020
 14. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  đây
  18 Tháng năm 2020
 15. MiuMiu-chan
  18 Tháng năm 2020
 16. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  18 Tháng năm 2020
 17. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  oh okey
  18 Tháng năm 2020
 18. Death Game
  Death Game
  nà ní nhà chú?
  18 Tháng năm 2020
 19. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  My name is Miu
  And t là j m bt r khỏi nói '-'
  18 Tháng năm 2020
 20. MiuMiu-chan
  MiuMiu-chan
  soạn tập xong rùi? ;-;
  18 Tháng năm 2020
 21. Death Game
  Death Game
  ròi đây :D
  18 Tháng năm 2020
 22. Trần Hoàng Hạ Đan
  20 Tháng năm 2020
-->