Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  4 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  4 Tháng năm 2020
 3. Phuong Vi
  Phuong Vi
  Gọi bằng bạn thôi mình sinh 2003 nè
  4 Tháng năm 2020
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  5 Tháng năm 2020
 5. Phuong Vi
  Phuong Vi
  ôi mới 11 tuổi mà thiết kế tốt vậy rồi
  6 Tháng năm 2020
 6. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  E làm xấu lém
  6 Tháng năm 2020