Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dmv gamer

 1. Nguyễn Chi Xuyên
  3 Tháng năm 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  3 Tháng năm 2020
 3. God of dragon
  God of dragon
  Nếu là vi phạm nhiều lần thì 1 tháng là hết
  3 Tháng năm 2020
 4. Magic Boy
  Magic Boy
  yeb
  4 Tháng năm 2020
 5. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  1 lần nữa chưa banned đâu em
  4 Tháng năm 2020
 6. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  cg lắm thì thành trùm vi phạm thôi
  4 Tháng năm 2020
 7. Magic Boy
  Magic Boy
  Chưa chắc nha ! Trùm vi phạm có điểm cảnh cáo lớn hơn hoặc bằng 52
  4 Tháng năm 2020
 8. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  thì đó
  4 Tháng năm 2020
 9. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  em ý bảo môt jlaanf nữa là banned
  4 Tháng năm 2020
 10. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  thì thử tính xem cần bao nhiểu điểm nữa mới 100
  4 Tháng năm 2020
 11. Nhóc 4 Mắt
  Nhóc 4 Mắt
  cãi cùn
  4 Tháng năm 2020
 12. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  50 đã là trùm vi phạm r nhs snow
  4 Tháng năm 2020
 13. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Mà thấy hơi vô lý:>Sau 1 tháng thì bạn ý đã còn 0 điểm cc thì lấy đâu ra 1 lần nữa:)
  4 Tháng năm 2020
 14. Nhóc 4 Mắt
  4 Tháng năm 2020