Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Anh ơi cho em hỏi nha
  3 Tháng năm 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Nhật kí của em đã đủ 1 tuần rồi nhưng chưa mở chắc là anh quên hả anh
  3 Tháng năm 2020
 3. temotojirimo12
  3 Tháng năm 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  3 Tháng năm 2020
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Em dẫn link vào chỗ anh mở nha
  3 Tháng năm 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  3 Tháng năm 2020
 7. Huỳnh Tiến Đại -.-
-->