Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Tzuyu-chan
  Tzuyu-chan
  èm hèm
  30 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ahihi, bạn ơi chia nhỏv
  30 Tháng tư 2020
 3. Tzuyu-chan
  Tzuyu-chan
  ko nhé , mình đã tự báo cáo và đang đi nhờ xóa giùm đây
  do mạng lag chứ ko phải mình cố ý nhé , 2 bài giống i hệt mà bạn bảo chia nhỏ
  30 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ủa sao hay mạng mình lag tar
  30 Tháng tư 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ôi thật là pơ-phệch
  Giờ nó mới lòi đoạn của của bài viết của bạn :D
  30 Tháng tư 2020
 6. Tzuyu-chan
  Tzuyu-chan
  bạn có thể ko nhưng mình thì có
  30 Tháng tư 2020
 7. Tzuyu-chan
  Tzuyu-chan
  mạng lag
  30 Tháng tư 2020
 8. Tzuyu-chan
  Tzuyu-chan
  lòi đoạn là sao ?
  30 Tháng tư 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  bây giờ mới thấy cái ddonaj cuối của bài viết của bạn, nên lúc nãy mình mới đọc được 1 cái phần trên :D
  Mạng như ngây đang tức
  30 Tháng tư 2020
 10. Tzuyu-chan
  1 Tháng năm 2020
-->