Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Snow - chan
  Snow - chan
  em cx vâyh
  30 Tháng tư 2020
 2. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Chuyện j zay
  30 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ahihi
  war hóng zui lắm đó
  30 Tháng tư 2020
 4. Nguyễn Chi Xuyên
  Nguyễn Chi Xuyên
  Chuyện j vay mik hóng ked
  30 Tháng tư 2020
-->