Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ??????????????
  J á
  29 Tháng tư 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  T sang rủ m qua nhà anh Khánh :p
  29 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  off r hay s ý
  29 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  30 Tháng tư 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  vô tình
  30 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  30 Tháng tư 2020
-->