Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  8 Tháng năm 2020
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Tưởng em off dài thiệt cơ :(
  8 Tháng năm 2020
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Hả sắp r
  8 Tháng năm 2020
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Haizzzzzzzzz :(
  8 Tháng năm 2020
 5. Kuroko - chan
  8 Tháng năm 2020
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Sẽ nhớ em lắm lắm :(
  8 Tháng năm 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Yêu nè... Ngoan đi
  8 Tháng năm 2020
 8. Tohru - san
  Tohru - san
  Dạ ~~
  Sẽ ráng ngoan ạ
  8 Tháng năm 2020
 9. Kuroko - chan
  8 Tháng năm 2020
 10. Tohru - san
  Tohru - san
  Hì ^^
  8 Tháng năm 2020
-->