Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Hello em, sao á?
  29 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  anh biết em hăm
  29 Tháng tư 2020
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  No, I don't know you =))
  Sao anh biết em được???
  29 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  cho em làm quen em là yep 2k8
  29 Tháng tư 2020
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Yeb?????
  Tên thật là?
  29 Tháng tư 2020
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Nếu đi làm quen thì nói tên thật chứ
  29 Tháng tư 2020
 7. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ tên thật em đó
  29 Tháng tư 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  còn anh nhớ bỏ 2 cái dấu đây ra -.-
  29 Tháng tư 2020
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  Mô???
  29 Tháng tư 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  tên em thật đó
  29 Tháng tư 2020
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  À........ok
  2k8 hửm, kém anh 5 tuổi thì phải
  Vậy là lớp 7 hửm??
  29 Tháng tư 2020
 12. The key of love
  The key of love
  2k8 mà lớp 7 :)
  29 Tháng tư 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  29 Tháng tư 2020
 14. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  anh thật là siêu
  29 Tháng tư 2020
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Ai bik :33
  Đoán đại chứ có tính âu
  29 Tháng tư 2020
 16. Huỳnh Tiến Đại -.-
  29 Tháng tư 2020
 17. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  thui anh ngủ ngon
  29 Tháng tư 2020
 18. Tohru - san
  Tohru - san
  Ukm, em ngủ ngon
  Em chúc vậy chứ anh chưa ngủ đâu
  29 Tháng tư 2020
 19. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em cũng vậy
  29 Tháng tư 2020
 20. Tohru - san
  Tohru - san
  Hơ, vậy em chúc chi??
  29 Tháng tư 2020
 21. Huỳnh Tiến Đại -.-
  3 Tháng năm 2020
 22. Tohru - san
  Tohru - san
  Hửm???
  3 Tháng năm 2020
 23. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  sáng mai đi học zui zẻ
  3 Tháng năm 2020
 24. Tohru - san
  Tohru - san
  I won't happy =))
  3 Tháng năm 2020
 25. Huỳnh Tiến Đại -.-
  3 Tháng năm 2020
-->