Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  29 Tháng tư 2020
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Từ nãy c qua wall em có việc gì ko ạ
  29 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  sang phá ó QwQ
  29 Tháng tư 2020
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Chị qua phá tiếp đi
  29 Tháng tư 2020
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  29 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  chị đang học
  29 Tháng tư 2020
 7. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Em xin lỗi nhé
  29 Tháng tư 2020
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  C học tiếp đi
  29 Tháng tư 2020