Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Như Thủy.
  Như Thủy.
  Hihi,cảm ơn em,giúp chị thêm câu này vs . Tính số phân tử mARN tạo thành làm sao e ^^
  28 Tháng tư 2020
 2. The key of love
  The key of love
  dạ chị cho em hỏi là số phân tử mARN sau phiên mã hay sao ạ
  28 Tháng tư 2020
 3. Như Thủy.
  Như Thủy.
  Mỗi gen thực hiện 3 lần sao mã để tổng hợp ARNm .Tính
  Số phân tử ARNm tạo thành: đề nè em ^^
  28 Tháng tư 2020
 4. The key of love
  The key of love
  dạ theo em nghĩ là N:2x3 tại mARN có 1 mạch và sao mã 3 lần ^^
  29 Tháng tư 2020
 5. The key of love
  The key of love
  dạ em mới đọc sơ về phiên mã dịch mã nên em cũng không chắc :p
  29 Tháng tư 2020
-->