Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee Hy

 1. !DK!
  !DK!
  hey hey
  28 Tháng tư 2020
 2. Lee Hy
  Lee Hy
  đi học lại chưa
  29 Tháng tư 2020
 3. !DK!
  !DK!
  tuần sau mới đi
  29 Tháng tư 2020
 4. Lee Hy
  Lee Hy
  giống tui
  30 Tháng tư 2020
-->