Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Hả?
  27 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Nếu có câu hỏi, đã đc trả lời đúng rồi mà mình còn trả lời giống như vậy thì tính spam đúng k ạ ?
  27 Tháng tư 2020
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không hẳn nữa em, nếu như cùng đáp án nhưng cách làm khác vẫn ok
  27 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  có bạn đăng ký làm BQT Sử , rồi sao chép kết quả của mấy tmod sử
  30 Tháng tư 2020
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị biết mà :D
  30 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  xoá hết r chị
  30 Tháng tư 2020
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị Uyên biết mà em :3
  30 Tháng tư 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  e rp, rồi thèng Nhật xoá
  30 Tháng tư 2020
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhật?
  30 Tháng tư 2020
-->