Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Ak lộn hi Bụt chanh
  26 Tháng tư 2020
 2. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Gọi thế nào mà chả được UvU
  Hi bác Yep^^
  26 Tháng tư 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  sao bụt muốn rời ht ak
  26 Tháng tư 2020
 4. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Tại bụt sắp đi học rồi mà chỉ lúc nghỉ hè bụt mới được lên Forum thôi
  26 Tháng tư 2020
 5. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Nên ra sớm để không làm phiền mọi người
  26 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ờ bùn quá yep cũng sắp đi học ùi
  26 Tháng tư 2020
 7. Gâu Đần
  26 Tháng tư 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  nhưng bụt cũng sắp xếp để lên đây
  26 Tháng tư 2020
 9. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Chắc ít khi thôi, bố đi làm nên không có máy lên, bao giờ chôm chỉa đc.. à lộn mượn được thì lên phá tiếp UwU
  26 Tháng tư 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  26 Tháng tư 2020
-->