Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Mới xong cái thứ hai, chiều nay gửi mà chưa được
  24 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  1 bài thoi thầy
  24 Tháng tư 2020
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Bài 1945-54 lấy ko
  24 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  e lấy duy nhất cái bài lúc trc đăng ký, bây giờ chẳng nhớ bài gì
  24 Tháng tư 2020
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ráng nhớ đi, rou ghi ra đây. Yên tâm, nhưng bài gửi riêng này không có trên YouTube đâu
  24 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Miền bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?
  24 Tháng tư 2020
 7. Thái Minh Quân
  24 Tháng tư 2020
-->