Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Có hông ta :3
  24 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  24 Tháng tư 2020
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Rồi em phá kiểu gì
  24 Tháng tư 2020
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  =))
  chào, quân đứng đây từ chiều
  24 Tháng tư 2020
 5. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =))))))
  Cho anh Quân phá nữa
  Để xem đã, hay tuần sau..mà thoi, em vs chị học khác buổi
  24 Tháng tư 2020
-->