Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Chú khỏe hk
  24 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Cháu học xong bài giảng của chú ùi
  24 Tháng tư 2020
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Kết quả
  24 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ kết quả rất hiểu
  24 Tháng tư 2020
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  xém hiểu đươc cũng mừng
  24 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  25 Tháng tư 2020
-->