Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. Võ Thu Uyên
  22 Tháng tư 2020
 2. Kino-Kun
  Kino-Kun
  sao vậy chị
  22 Tháng tư 2020
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  buồn nôn
  22 Tháng tư 2020
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đau đầu
  22 Tháng tư 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  sao lại buồn nôn
  22 Tháng tư 2020
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  sến quá
  22 Tháng tư 2020
 7. Kino-Kun
  Kino-Kun
  , đau đầu
  22 Tháng tư 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  =,=
  22 Tháng tư 2020
 9. Kino-Kun
  Kino-Kun
  sến thì sao
  22 Tháng tư 2020
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thôi tui về
  có ny rồi thì chơi với ny chú đi
  22 Tháng tư 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  =,=
  22 Tháng tư 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ny nào
  22 Tháng tư 2020
 13. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ghê quá ,thôi anh ở ẩn luôn khỏi về
  22 Tháng tư 2020
 14. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đừng em ơi
  22 Tháng tư 2020
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thôi ah , về đi
  22 Tháng tư 2020
-->