Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Ngô Nam

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  22 Tháng tư 2020
 2. Magic Boy
  Magic Boy
  Sao vậy
  22 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  anh ấy nghỉ hưu :vvvv
  22 Tháng tư 2020
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Đi nhanh còn về thả thính nữa nhaaaaa
  22 Tháng tư 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Tại sao... anh .. lại đi ?
  22 Tháng tư 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Tại sao...
  22 Tháng tư 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thất tềnh à thèng Nhật
  22 Tháng tư 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thôi đi
  22 Tháng tư 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thôi j
  CLB sử 2 ng xin nghỉ oài
  22 Tháng tư 2020
 10. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  t mới đi rồi lại đến m '-' clb trống vắng quá
  26 Tháng tư 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  T.T
  26 Tháng tư 2020
 12. ~ Hồng Vân ~
  26 Tháng tư 2020
 13. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ảnh đi em buồn lắm '/ khóc / / tủi thân/
  26 Tháng tư 2020
 14. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  cry đi em :> *lau nước mắt*
  26 Tháng tư 2020
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  oa oa oa oa
  26 Tháng tư 2020