Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Ngô Nam

 1. Trần Hoàng Hạ Đan
  22 Tháng tư 2020
 2. Snow - chan
  Snow - chan
  Sao vậy
  22 Tháng tư 2020
 3. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  anh ấy nghỉ hưu :vvvv
  22 Tháng tư 2020
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Đi nhanh còn về thả thính nữa nhaaaaa
  22 Tháng tư 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Tại sao... anh .. lại đi ?
  22 Tháng tư 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Tại sao...
  22 Tháng tư 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thất tềnh à thèng Nhật
  22 Tháng tư 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thôi đi
  22 Tháng tư 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  thôi j
  CLB sử 2 ng xin nghỉ oài
  22 Tháng tư 2020
 10. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  t mới đi rồi lại đến m '-' clb trống vắng quá
  26 Tháng tư 2020
 11. Kino-Kun
  Kino-Kun
  T.T
  26 Tháng tư 2020
 12. ~ Hồng Vân ~
  26 Tháng tư 2020
 13. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ảnh đi em buồn lắm '/ khóc / / tủi thân/
  26 Tháng tư 2020
 14. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  cry đi em :> *lau nước mắt*
  26 Tháng tư 2020
 15. Kino-Kun
  Kino-Kun
  oa oa oa oa
  26 Tháng tư 2020
-->