Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kino-Kun

 1. View previous comments
 2. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  tối rồi tà tưa mập lắm
  20 Tháng tư 2020
 3. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thôi nước lọc đi :D
  20 Tháng tư 2020
 4. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  rồi anh sang đây gặp tôi có việc gì không?
  20 Tháng tư 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  sao đến chơi mà phải uống nc lọc
  20 Tháng tư 2020
 6. Kino-Kun
  Kino-Kun
  em sang chơi thôi
  20 Tháng tư 2020
 7. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thì nước lọc tốt cho sức khỏe,
  20 Tháng tư 2020
 8. Khánh Ngô Nam
 9. Kino-Kun
  Kino-Kun
  đang onl đt :p
  20 Tháng tư 2020
 10. Kino-Kun
  Kino-Kun
  hơn nữa bài lớp 11 em k làm đâu
  20 Tháng tư 2020
 11. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  xạo à ,bật mt lên mà làm
  20 Tháng tư 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  gọi chị Uyên làm
  20 Tháng tư 2020
 13. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thấy like mà chưa làm
  20 Tháng tư 2020
 14. Kino-Kun
  Kino-Kun
  yess
  20 Tháng tư 2020
 15. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  20 Tháng tư 2020
 16. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Kêu gì tui
  20 Tháng tư 2020
 17. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  làm bài còn sót kìa , lớp 11 của chị đó
  20 Tháng tư 2020
 18. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Bài nào
  Đang mệt đây
  20 Tháng tư 2020
 19. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ở trên em dẫn link rồi đó
  20 Tháng tư 2020
 20. Kino-Kun
  Kino-Kun
  anh Khánh có sợ ma hông
  20 Tháng tư 2020
 21. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  chi thế ,chắc cũng có đó
  20 Tháng tư 2020
 22. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  maaaaaaaaaaaaa
  20 Tháng tư 2020
 23. Kino-Kun
  Kino-Kun
  á hí hí
  20 Tháng tư 2020
 24. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chị Uyên sợ không
  20 Tháng tư 2020
 25. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  em đoán xemmmm
  20 Tháng tư 2020
 26. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  chắc nói là ko nhưng trong lòng thì có
  20 Tháng tư 2020
 27. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chị Uyên chắc k sợ
  20 Tháng tư 2020
 28. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ma kiàaaaa
  20 Tháng tư 2020
 29. Kino-Kun
  Kino-Kun
  gì vậy chị
  20 Tháng tư 2020
 30. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  mới uống rượu xong h bắt đầu nói xàm
  20 Tháng tư 2020
 31. Kino-Kun
  Kino-Kun
  uống rượu ngon lắm
  20 Tháng tư 2020
 32. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Maaaaaaaa
  20 Tháng tư 2020
 33. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chị uyên làm gì vậy
  20 Tháng tư 2020
 34. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Maaaa kìa hai đưa
  20 Tháng tư 2020
 35. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  UwU
  Tin được hôngggg
  20 Tháng tư 2020
 36. Kino-Kun
  Kino-Kun
  ??????
  20 Tháng tư 2020
 37. Kino-Kun
  Kino-Kun
  gì vậy chị
  20 Tháng tư 2020
 38. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ma kìa^^
  20 Tháng tư 2020
 39. Kino-Kun
  Kino-Kun
  -,-
  20 Tháng tư 2020
 40. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  xàm xàm
  20 Tháng tư 2020
 41. Kino-Kun
  Kino-Kun
  trên đời này ó 1 só thứ còn đáng sợ hơn cả ma ữa chị ạ
  20 Tháng tư 2020
 42. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Thứ gì cơ
  20 Tháng tư 2020
 43. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ngủ r ư
  20 Tháng tư 2020
 44. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  hình như off rồi
  chắc tại sợ ma quá
  20 Tháng tư 2020
 45. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  2 người off luôn rồi à, chắc tại sợ maa ,ngủ ngon nhen :D
  20 Tháng tư 2020
 46. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  Mà h nhìn lại avt của kino mới thấy ,chị Uyên vs Kino đều cận như nhau :D
  20 Tháng tư 2020
 47. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  2 người sợ maaa ,đâu nói chuyện với ta nào buồn quá
  21 Tháng tư 2020
 48. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ma kiàaaaaa
  21 Tháng tư 2020
 49. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  Ôi , maaaaaaaa
  21 Tháng tư 2020
 50. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ma ma ma
  21 Tháng tư 2020
 51. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Em gặp nhiều
  21 Tháng tư 2020