Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  nhôm!
  20 Tháng tư 2020
 2. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  gọi tui chi zậy tui đang xem thí nghiệm vl mà
  20 Tháng tư 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  hả vl hoa
  20 Tháng tư 2020
 4. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  vật lí thầy ạ
  20 Tháng tư 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  à à thầy hỉu ròi cảm ơn trò đã giảng cho thầy
  20 Tháng tư 2020
 6. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  T_T
  20 Tháng tư 2020
 7. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  m là thầy t á
  20 Tháng tư 2020
 8. Axiore_Ro
  Axiore_Ro
  lêu thầy
  20 Tháng tư 2020
 9. Axiore_Ro
  20 Tháng tư 2020
 10. Cold Boy
  20 Tháng tư 2020