Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  hello^^
  20 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ukm bạn viết bạn đừng có viết nhiều bài viết nha
  20 Tháng tư 2020
 3. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  trong một topic hay câu trả lời
  20 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  và nhiều câu trả lời mình thấy bạn trả lời một câu hỏi trên 2 bài viết luôn
  20 Tháng tư 2020
 6. Gâu Đần
  Gâu Đần
  ok
  em sẽ sửa'^'
  20 Tháng tư 2020
 7. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  bạn đừng có trả lời như vậy nữa trả lời cái nào một cái hoặc gộp ý luôn
  20 Tháng tư 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  nếu như bạn làm vậy nữa thì sẽ bị một nùi nhắc nhở khi BQT on nhé, nhắc nhở là chia nhỏ bài viết và sẽ bị tụt bài viết xuống ak
  20 Tháng tư 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  sửa lỗi nha
  20 Tháng tư 2020
 10. Gâu Đần
  20 Tháng tư 2020
-->