Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Ngô Nam

 1. View previous comments
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Sao sao
  20 Tháng tư 2020
 3. Kino-Kun
  Kino-Kun
  đưa chị đi cách ly :p
  20 Tháng tư 2020
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ờ thôi khỏi
  20 Tháng tư 2020
 5. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thế em đánh thuế :p
  20 Tháng tư 2020
 6. Kino-Kun
  20 Tháng tư 2020
 7. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thuế gì
  20 Tháng tư 2020
 8. Kino-Kun
  Kino-Kun
  chịu , nhưng người quen làm thuế , hơn chục người
  20 Tháng tư 2020
 9. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  chấp cả chục người anh trả được
  20 Tháng tư 2020
 10. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thế thì o em dạy luật nè :p quan hệ rộng lắm :p alo hát là xong :D
  20 Tháng tư 2020
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Dừng tiết mục quan hệ nha
  20 Tháng tư 2020
 12. Kino-Kun
  Kino-Kun
  never
  20 Tháng tư 2020
 13. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  không nói tiếp Kino
  20 Tháng tư 2020
 14. Kino-Kun
  20 Tháng tư 2020
 15. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  không , ý là nói tiếp đi Kino
  20 Tháng tư 2020
 16. Kino-Kun
  Kino-Kun
  cậu , gì , chú làm bất động sản tháng trăm tới zài tỉ
  20 Tháng tư 2020
 17. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  rồi sao , bác anh là anh của ông trùm mafia bên Mĩ á, h muốn mấy cái bất động sản đó dẹp hết không
  20 Tháng tư 2020
 18. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Muốn hack không
  20 Tháng tư 2020
 19. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Cậu mự em chuyên công nghệ thông tin
  20 Tháng tư 2020
 20. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Thôi đii
  20 Tháng tư 2020
 21. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nói tiếp đi em ơi ,
  20 Tháng tư 2020
 22. Kino-Kun
  20 Tháng tư 2020
 23. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  anh chủ wall mà ,lo gì chị Uyên ê
  20 Tháng tư 2020
 24. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Ờ ha
  20 Tháng tư 2020
 25. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Anh thấy mặt chị uyên chưa
  20 Tháng tư 2020
 26. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thấy rồi ,trên face á
  20 Tháng tư 2020
 27. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nhìn cũng nam tính lắm :D:D
  20 Tháng tư 2020
 28. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Á há há
  20 Tháng tư 2020
 29. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  anh thấy mấy cái ảnh mà chụp ở trong rừng á
  20 Tháng tư 2020
 30. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Em cũng thấy như vậy
  20 Tháng tư 2020
 31. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Ảnh toàn ảnh dìm
  20 Tháng tư 2020
 32. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Nhất là ảnh chụp 3
  20 Tháng tư 2020
 33. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  hahahaha
  20 Tháng tư 2020
 34. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Nó á há há
  20 Tháng tư 2020
 35. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  chị Uyên bị cận
  20 Tháng tư 2020
 36. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Em bt rồi
  20 Tháng tư 2020
 37. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nó chớ ,cũng xinh gái chứ không giận rồi off dài nữa mệt
  20 Tháng tư 2020
 38. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Anh Khanh show mặt đi
  20 Tháng tư 2020
 39. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nói không phải nó
  20 Tháng tư 2020
 40. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ơ ,chi em
  20 Tháng tư 2020
 41. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  người ta bảo là , người quen của trùm mafia là ko được show mặt
  20 Tháng tư 2020
 42. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  chừng nào làm mod anh show :D
  20 Tháng tư 2020
 43. Kino-Kun
  Kino-Kun
  =_=
  20 Tháng tư 2020
 44. Kino-Kun
  Kino-Kun
  Show di
  20 Tháng tư 2020
 45. Kino-Kun
  Kino-Kun
  show
  20 Tháng tư 2020
 46. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  đã bảo khi đó mới show
  20 Tháng tư 2020
 47. Kino-Kun
  Kino-Kun
  thì bây giờ show luôn
  20 Tháng tư 2020
 48. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  bây giờ show cho anh lên mod đi
  20 Tháng tư 2020
 49. Kino-Kun
  Kino-Kun
  em đâu có quyền
  20 Tháng tư 2020
 50. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  vì em ko có quyền để bắt anh show mặt
  20 Tháng tư 2020
 51. Kino-Kun
  Kino-Kun
  -,-
  20 Tháng tư 2020