Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Ngô Nam

 1. Tungtom
  Tungtom
  Nói nghe chơi coi
  19 Tháng tư 2020
 2. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nói làm chi
  19 Tháng tư 2020
 3. Tungtom
  Tungtom
  chơi chứ làm gì nữa
  19 Tháng tư 2020
 4. Tungtom
  Tungtom
  tui vừa nói lí do đó
  19 Tháng tư 2020
 5. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nói chơi thì không nói
  19 Tháng tư 2020
 6. Tungtom
  Tungtom
  thế nói thật đi xem nào
  19 Tháng tư 2020
 7. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  nói thật cũng không nói luôn ,chuyện bí mật
  19 Tháng tư 2020
 8. Tungtom
  19 Tháng tư 2020