Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  lâu không gặp nói chuyện tí nhỉ : D
  19 Tháng tư 2020
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Anh Quân mắc xem hi 10 mà
  20 Tháng tư 2020
 3. Tín Phạm
  20 Tháng tư 2020
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  : )))
  đừng nói anh như một bienthai vậy chứ :v
  20 Tháng tư 2020
 5. Tín Phạm
  20 Tháng tư 2020
 6. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Tk bạn em hồi nó hỏi hi 10 là gì
  20 Tháng tư 2020
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Ngồi suy nghĩ
  20 Tháng tư 2020
 8. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Rồi nó trả lời xong mới biết
  20 Tháng tư 2020
 9. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Chắc anh coi jav nhiều Lắm
  20 Tháng tư 2020
 10. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Không nghĩ bậy
  20 Tháng tư 2020
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  hổng phải jiâyvyyy đâu
  20 Tháng tư 2020
 12. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  hi10 là haiten thôi mà :v
  20 Tháng tư 2020
 13. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Jav là japanese anime vietsub
  20 Tháng tư 2020
 14. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Cái này là do Nghĩa nó nói
  20 Tháng tư 2020
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  anh có biết gì đâuuu
  anh chong xáng lắm
  20 Tháng tư 2020
 16. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  tưởng japanes animation video :v
  20 Tháng tư 2020
 17. Tín Phạm
  21 Tháng tư 2020
-->