Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  hú le ai zem
  19 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tư 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  sây vạo
  19 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em qua chơi một xí thui anh đi chơi đi
  19 Tháng tư 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  đuổi anh điii ak
  19 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em đang bận ạ
  19 Tháng tư 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  sao bận
  19 Tháng tư 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ em học nha
  19 Tháng tư 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  học sao vô đây
  19 Tháng tư 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em vô em check tb bye
  19 Tháng tư 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  bái bai anh nha
  19 Tháng tư 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  anh ơi em học xong 1 tiết ùi nè
  19 Tháng tư 2020
 13. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  anh xem phim nhà trọ balanha ạ
  19 Tháng tư 2020
 14. Cold Boy
  Cold Boy
  umk
  19 Tháng tư 2020
 15. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ANH CÓ HỌC HK
  19 Tháng tư 2020
 16. Cold Boy
  Cold Boy
  cóa chứ
  19 Tháng tư 2020
 17. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  vậy anh study đi em cũng study đấy bái bai túi dui zẻ nghen
  19 Tháng tư 2020
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  study j đấy
  19 Tháng tư 2020