Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Gâu Đần

 1. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  con vịt cũng ghê lắm
  19 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  cái khác đê
  19 Tháng tư 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  ủa sao cái gì cũng ghê zợ>:vv
  thôi để hình con ma cho dễ nhìn
  19 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tư 2020
 5. Gâu Đần
  Gâu Đần
  :vvvvv vãi bác
  thôi để hình anh nông dân cho ngầu
  19 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  19 Tháng tư 2020
 7. Gâu Đần
  Gâu Đần
  đó
  ai là fan country human sẽ hiểu
  19 Tháng tư 2020
-->