Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  cho e qua đây chơi nhé
  19 Tháng tư 2020
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  19 Tháng tư 2020
 3. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  chị khỏe ko
  22 Tháng tư 2020
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ừ, chị vẫn khỏe
  22 Tháng tư 2020
 5. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nếu bây giờ mà ốm là đi cách ly lun chị nhỉ
  22 Tháng tư 2020
 6. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  22 Tháng tư 2020
 7. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  22 Tháng tư 2020
-->