Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoang Anh Tus

 1. Tùng Lê
  Tùng Lê
  vâng bạn
  18 Tháng tư 2020
 2. Tùng Lê
  Tùng Lê
  H2O cũng có dạng hơi mà bạn
  18 Tháng tư 2020
 3. Hoang Anh Tus
  Hoang Anh Tus
  em vẫn chưa hiểu chỗ đổi lắm mà anh chỉ cho mỗi v=n*22.4 ạ
  18 Tháng tư 2020
 4. Tùng Lê
  Tùng Lê
  1 dm3= 1(l) thể khí
  18 Tháng tư 2020