Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Hello yep >^<
  bạn đang làm gì thế?
  18 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  18 Tháng tư 2020
 3. Gâu Đần
  Gâu Đần
  Bụt đang học lịch sử
  Cảm thấy sợ hãi môn này
  Nhồi nguyên buổi chiều mà vẫn chỉ nhớ đc cờ Việt Nam có nền đỏ và sao vàng ;-;
  18 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  18 Tháng tư 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  18 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  BỤT THAY ẢNH AVA ĐI GHÊ QUÁ
  18 Tháng tư 2020
 7. Gâu Đần
  Gâu Đần
  ủa sao lại ghê:((
  18 Tháng tư 2020
 8. Gâu Đần
  Gâu Đần
  để mai bụt thay vậy ;-;
  18 Tháng tư 2020
 9. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  ờ sozi bụt nha
  18 Tháng tư 2020
-->