Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Bé Kem
  Bé Kem
  hi
  14 Tháng tám 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  14 Tháng tám 2020
 3. Bé Kem
  Bé Kem
  Có nha em
  14 Tháng tám 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  cho e xin ạ ^^
  14 Tháng tám 2020
 5. Bé Kem
  Bé Kem
  ib chị nhơ
  14 Tháng tám 2020
 6. Bé Kem
 7. Bé Kem
  Bé Kem
  Facebook cj đó
  14 Tháng tám 2020
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ocie chị
  fb e là Linhh Anhh nha
  14 Tháng tám 2020
 9. Bé Kem
  Bé Kem
  Ok em
  14 Tháng tám 2020
 10. Bé Kem
  Bé Kem
  Em kết bạn trước đi
  14 Tháng tám 2020
 11. Hắc Trần Tuyết Nhi
  14 Tháng tám 2020
 12. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ơ nhưng chị chặn cái add fr r ạ :v
  14 Tháng tám 2020
 13. Bé Kem
  Bé Kem
  Cj kb r nhé em chấp nhận ik
  14 Tháng tám 2020
 14. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  r đó ạ ^^
  14 Tháng tám 2020
 15. Bé Kem
  Bé Kem
  Ừm
  14 Tháng tám 2020