Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. Candy Nguyễn ^.^
  Candy Nguyễn ^.^
  ai toang, cái gì toang, làm sao toang anh
  17 Tháng tư 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  toang thật ròi haidaaa
  17 Tháng tư 2020
 3. Candy Nguyễn ^.^
  Candy Nguyễn ^.^
  cài gì toang ạ
  18 Tháng tư 2020
 4. Cold Boy
  Cold Boy
  anh toang thật ròi
  18 Tháng tư 2020
 5. Candy Nguyễn ^.^
  Candy Nguyễn ^.^
  anh lm gì mà toang
  18 Tháng tư 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  haiddaaa
  18 Tháng tư 2020
 7. Candy Nguyễn ^.^
  18 Tháng tư 2020