Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  dạ có em
  17 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ?????
  Thầy ới
  Bài thế nào ròi ạ
  17 Tháng tư 2020
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  xong roài; để chiều gửi hen
  17 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  gửi chưa thầy
  17 Tháng tư 2020
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  để 0 giờ gửi hen
  17 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  17 Tháng tư 2020
 7. Valhein AIC
  Valhein AIC
  thầy gửi thế ai đọc
  17 Tháng tư 2020
 8. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  gửi vào giờ thiên mới thú zị, hà hà hà...
  17 Tháng tư 2020
-->