Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Cảm ơn em
  17 Tháng tư 2020
 2. The key of love
  The key of love
  :p Yeeuuuuuuuu chị quá cơ
  17 Tháng tư 2020
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Yêu bé
  17 Tháng tư 2020
 4. The key of love
  The key of love
  Hôm qua đáng lẽ thức để chúc chị rồi mà em ngủ quên mất :p
  17 Tháng tư 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Không sao
  17 Tháng tư 2020
 6. The key of love
  The key of love
  Thương chị quá đi :D
  17 Tháng tư 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Hí hí yêu
  17 Tháng tư 2020
-->