Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  chi tiết j ?
  17 Tháng tư 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  mấy cái ghi k biết đó
  17 Tháng tư 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  thì ko bt thôi
  thay xíu r đó
  17 Tháng tư 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  =)))))))))))
  Đọc phát quạu
  17 Tháng tư 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  sao quạu ??
  17 Tháng tư 2020
 6. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  hỏi nè
  Biết ý nghĩa của việc bỏ theo dõi xong theo dõi lại không
  Có nghĩa là ................
  17 Tháng tư 2020
 7. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  là j ?
  mẫu ng lý tuoong73 là ? ko bt
  17 Tháng tư 2020
 8. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  là mình k có coi trọng bạn đâu, mình cho bạn cái thông báo theo dõi để làm màu đó, gọi không được mà dỗi từ cái bữa đó đến giờ không nói không năng gì hết
  17 Tháng tư 2020
 9. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  là sao ?
  haizzz... đã bảo là ko có dỗi
  ko coi trọng ? ukm
  17 Tháng tư 2020
 10. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  k dỗi mà im lặng v là đồng nghĩa với việc ghét mình rùi chứ gì
  Mình đi cho khuất mắt !
  17 Tháng tư 2020
 11. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  im lặng cái quái j ?
  vẫn onl bt mà
  hầy tớ ghét cậu hồi nào ?
  mắt tớ còn nhìn rõ lắm
  17 Tháng tư 2020