Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tiến Đại -.-

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Chào em ^^
  16 Tháng tư 2020
 2. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  Cho em làm quen nè :)
  16 Tháng tư 2020
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Oki nè...
  16 Tháng tư 2020
 4. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  em là đạo 2k8 chị có thể gọi em là Yep nè
  16 Tháng tư 2020
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Oki... Chị là Mai 2k3 gọi chị là Mian hoặc Tũn hoặc Bao... ^^ tùy em
  16 Tháng tư 2020
 6. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ bao đi ạ
  16 Tháng tư 2020
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Hị sao bé biết chị vậy
  16 Tháng tư 2020
 8. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  hehe do chị đăng nhìu bài hehe
  16 Tháng tư 2020
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Đâu có
  17 Tháng tư 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  dạ có nè mà thui bỏ đi hehe
  17 Tháng tư 2020
 11. Kuroko - chan
  17 Tháng tư 2020
 12. Huỳnh Tiến Đại -.-
  17 Tháng tư 2020
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao thế
  17 Tháng tư 2020
 14. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  sạ buổi tói zui zẻ ạ
  17 Tháng tư 2020
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  mơn em
  17 Tháng tư 2020
 16. Huỳnh Tiến Đại -.-
  17 Tháng tư 2020
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  em cũng thế
  17 Tháng tư 2020
-->