Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Trịnh Phú Quỳnh
  Trịnh Phú Quỳnh
  ú ú
  chào em :Đ
  16 Tháng tư 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  e lm wen vs ak
  16 Tháng tư 2020
 3. Trịnh Phú Quỳnh
  16 Tháng tư 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  e là Anh 2k7
  16 Tháng tư 2020
 5. Trịnh Phú Quỳnh
  Trịnh Phú Quỳnh
  ui 2k7 mờ giỏi thế á
  thông tin của thật có hết rồi á
  16 Tháng tư 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  ko e ngu mak
  chưa đủ trình ạ
  16 Tháng tư 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  thấy cj giỏi nên qua lm wen ;-;
  16 Tháng tư 2020
 8. Trịnh Phú Quỳnh
  Trịnh Phú Quỳnh
  D: chị cũng bình thường à .-. Thực ra cũng có ý định qua làm quen em lâu rồi mờ em khoá wall á :Đ
  16 Tháng tư 2020
 9. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  sr chị
  tại gần đây e hơi bận nên khóa xíu
  16 Tháng tư 2020
-->