Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  hello
  16 Tháng tư 2020
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  cho mk làm quen nha
  16 Tháng tư 2020
 3. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  okie nà
  16 Tháng tư 2020
 4. Tú Trân
  Tú Trân
  Tú Trân ,2k7
  16 Tháng tư 2020
 5. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  thùy anh k7 nà
  16 Tháng tư 2020