Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  thanks nà :3
  15 Tháng tư 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  tủi ms zui zẻ nha
  15 Tháng tư 2020
 3. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  dạ vâng :)
  15 Tháng tư 2020
 4. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  h tui phải gọi là chị
  15 Tháng tư 2020
 5. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  sao dzạ ??
  15 Tháng tư 2020
 6. Hắc Trần Tuyết Nhi
  15 Tháng tư 2020
 7. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  kệ ik
  gọi tui vs bà cho thân thiết :D
  15 Tháng tư 2020
 8. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  oke :D
  may có ng rộng lượng như bà
  15 Tháng tư 2020
 9. Bé Thỏ
  Bé Thỏ
  :D tui mừ
  16 Tháng tư 2020
 10. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  =)))))))))))))))
  16 Tháng tư 2020