Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dmv gamer

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  whats??????
  15 Tháng tư 2020
 2. dmv gamer
  dmv gamer
  chả đúng!:)
  15 Tháng tư 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  không đứng rất là chính xác chứ giề ai không bt hehe :D
  15 Tháng tư 2020
 4. dmv gamer
  15 Tháng tư 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  trời
  15 Tháng tư 2020
 6. dmv gamer
  dmv gamer
  ........
  15 Tháng tư 2020