Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh_Alison_Nguyễn

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  ủa ủa sao hư z
  15 Tháng tư 2020
 2. Cold Boy
  Cold Boy
  huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
  15 Tháng tư 2020
 3. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Tại hông gọi người ta là Thai Lình :vvvv
  15 Tháng tư 2020
 4. dmv gamer
  dmv gamer
  ...........
  15 Tháng tư 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  ơ hỉu nhầm dòi
  15 Tháng tư 2020
 6. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Chớ dư lào?
  15 Tháng tư 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  ???
  15 Tháng tư 2020
 8. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Thai Lình :vvv
  15 Tháng tư 2020
 9. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Hiểu lầm thì giải thích đi chứ -.-.
  15 Tháng tư 2020
 10. Cold Boy
  Cold Boy
  sai òi
  15 Tháng tư 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  có nghĩa là Thai lình là Thái Lan đóa
  15 Tháng tư 2020
 12. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  ........
  Giải thích
  Tôi cần 1 lời giải thích
  15 Tháng tư 2020
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  trời ạ
  15 Tháng tư 2020
 14. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Thai lừn
  Not thai Lình :v
  15 Tháng tư 2020
 15. dmv gamer
  dmv gamer
  ................
  15 Tháng tư 2020
 16. Linh_Alison_Nguyễn
  Linh_Alison_Nguyễn
  Sập tb hả Vũ?
  15 Tháng tư 2020
 17. Cold Boy
  Cold Boy
  dạ e bt òi
  15 Tháng tư 2020
 18. dmv gamer
  15 Tháng tư 2020
 19. dmv gamer
  dmv gamer
  ...............
  15 Tháng tư 2020
 20. Linh_Alison_Nguyễn
  15 Tháng tư 2020