Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cold Boy

 1. dmv gamer
  dmv gamer
  ko có đâu
  14 Tháng tư 2020
 2. dmv gamer
  14 Tháng tư 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  ông đi ra đii
  14 Tháng tư 2020
 4. dmv gamer
  dmv gamer
  hehehe
  :D :D
  14 Tháng tư 2020
 5. Huỳnh Tiến Đại -.-
  Huỳnh Tiến Đại -.-
  có em nè hehe :D
  15 Tháng tư 2020
 6. Cold Boy
  Cold Boy
  em saoo
  15 Tháng tư 2020
 7. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  15 Tháng tư 2020
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  15 Tháng tư 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  saoo
  15 Tháng tư 2020
 10. Huỳnh Tiến Đại -.-
  15 Tháng tư 2020
 11. Huỳnh Tiến Đại -.-
  15 Tháng tư 2020
 12. dmv gamer
  dmv gamer
  ...
  15 Tháng tư 2020