Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Cold Boy
  Cold Boy
  nhônnnn
  14 Tháng tư 2020
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  có thể làm quen được ko nà!!!!!!!!
  14 Tháng tư 2020
 3. Cold Boy
  Cold Boy
  làm wen ròi mà
  14 Tháng tư 2020
 4. Tú Trân
  Tú Trân
  tui hổng nhớ
  14 Tháng tư 2020
 5. Cold Boy
  Cold Boy
  hăm nhớ thì làm lại điii
  14 Tháng tư 2020
 6. Tú Trân
  Tú Trân
  ummm,Tú Trân ,2k7
  14 Tháng tư 2020
 7. Cold Boy
  Cold Boy
  Boy k7 ok con đê
  14 Tháng tư 2020
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  ai chả biết là boy nhưng tên chi chứ
  14 Tháng tư 2020
 9. Cold Boy
  Cold Boy
  mún biết hả
  14 Tháng tư 2020
 10. Tú Trân
  Tú Trân
  yep
  14 Tháng tư 2020
 11. Cold Boy
  Cold Boy
  mình teeennn ......
  14 Tháng tư 2020
 12. Tú Trân
  Tú Trân
  tên gì nói hông
  14 Tháng tư 2020
 13. Cold Boy
  Cold Boy
  chữ cái đầu là chữ thứ 25 từ dưới đếm lên
  14 Tháng tư 2020
 14. Tú Trân
  Tú Trân
  tui hăm thuộc banghr chữ cái
  14 Tháng tư 2020
 15. Cold Boy
  Cold Boy
  hăm thì thui
  14 Tháng tư 2020
 16. Tú Trân
  Tú Trân
  chán !!!!!!!!!!
  14 Tháng tư 2020
 17. Tú Trân
  Tú Trân
  nhìn số người được ông follow khủng thật
  14 Tháng tư 2020
 18. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  14 Tháng tư 2020
 19. Tú Trân
  Tú Trân
  Để trưng cho đẹp hả
  15 Tháng tư 2020
 20. Cold Boy
  Cold Boy
  và số người có thể tăng thêm rất nhiều trong tg sơm nhấttttt
  15 Tháng tư 2020
 21. Cold Boy
  Cold Boy
  hehe
  15 Tháng tư 2020
 22. Tú Trân
  Tú Trân
  đang làm chi zậy
  15 Tháng tư 2020
 23. Cold Boy
  Cold Boy
  onl zới trân đóa
  15 Tháng tư 2020
 24. Tú Trân
  Tú Trân
  ăn sáng chưa vậy
  15 Tháng tư 2020
 25. Cold Boy
  Cold Boy
  ừm chưaaa
  15 Tháng tư 2020
 26. Tú Trân
  Tú Trân
  sao ko ăn đi
  15 Tháng tư 2020
 27. Cold Boy
  Cold Boy
  vì chưa có đồ ăn á
  15 Tháng tư 2020
 28. Tú Trân
  Tú Trân
  tui đang suy nghĩ 1 biệt dah cho ông
  15 Tháng tư 2020
 29. Cold Boy
  Cold Boy
  cứ suy nghĩ điii
  15 Tháng tư 2020
 30. Tú Trân
  Tú Trân
  vẫn chưa nghĩ ra
  15 Tháng tư 2020
 31. Cold Boy
  Cold Boy
  nghĩ típ đi
  15 Tháng tư 2020
 32. Tú Trân
  Tú Trân
  em trai mưa
  15 Tháng tư 2020
 33. Cold Boy
  Cold Boy
  nou hăm hợp
  15 Tháng tư 2020